bouw

Expert in de bouw!

Wij zijn een gevestigde naam bij opdrachtgevers zoals woningcorporaties, vastgoed- beheerders en andere bedrijven met zorg voor onroerend goed. Van revitalisatie tot service en onderhoud.

Graag stellen wij ons bedrijf aan u voor. Ons team van competente medewerkers maakt ons bedrijf wat het nu is.

Voor particulieren

Voor verbouwingen, modernisering, maar ook voor de bouw van uw nieuwbouw droomhuis kunt u als particulier bij ons terecht. Wij gebruiken de nieuwste bouwtechnieken zoals Euromac2.

Berbouwing
Renovatie van een woning

Renovatie / verbouwing

Renovatiewerken worden meestal uitgevoerd aan woningen en gebouwen, die constructief in een redelijke tot goede staat verkeren en op een goede locatie gelegen zijn. Doelstelling is om woningen en gebouwen zodanig te renoveren dat de kwaliteit wordt opgewaardeerd, de levensduur verlengd, waarbij wordt voldaan aan de eisen van deze tijd. En alles zonder dat het karakter van de bebouwing niet te worden aangetast.

Uitgangspunt is altijd om in samenspraak met de opdrachtgever een deugdelijk en weloverwogen renovatieplan te ontwikkelen, dat budgettair verantwoord is en aan een korte bouwtijd is gekoppeld en de overlast voor huurders/gebruikers wordt beperkt.

Bij het renoveren van woonwijken wordt niet alleen de constructie onderhanden genomen, maar wordt de leefbaarheid in de gehele wijk opgewaardeerd.

De meeste oudere huurwijken voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen van isolatie en dat is dan ook meestal het startpunt. Nieuwe beglazing, spouwmuur isolatie, nieuwe dakpannen, gevelreiniging, maar ook vervangen van bergingen en asbest sanering.

Een bouwbedrijf is specialist in het renoveren van woonwijken, waarbij de overlast voor de bewoners tot een minimum wordt beperkt. Als alles gereed is, is het tijd voor een feest.

Schadeservice

Niets is zo vervelend als de gevolgen van water-, inbraak- of brandschade. Wij zijn gespecialiseerd in het herstellen van elke (gevolg)schade aan uw woning of bedrijfsgebouw door welke calamiteit dan ook.

Op een brandschade, waterschade, overstroming of andere calamiteit zit niemand te wachten. Mocht dit toch het geval zal zijn, dan wilt u natuurlijk snel geholpen worden!

Brandschade:
Het grootste deel van de branden in Nederland betreft woningen van particulieren. Vaak zorgen deze branden voor veel leed en is de schade erg groot. Ook als een bedrijf getroffen wordt door brand, kan dat ingrijpende gevolgen hebben. Het gebouw en de inventaris kunnen verloren gaan en de ondernemer kan zijn activiteiten (tijdelijk) niet meer ontplooien. Uiteraard is dat ook voor een ondernemer een persoonlijke ramp.

Waterschade:
Vandaag is er niks aan de hand en morgen kunt u te maken krijgen met een gescheurde waterleiding.
Een ongeluk zit een klein hoekje en een waterlekkage richt meer schade aan uw woning of bedrijfspand dan op het eerste oog wordt gezien. Ook hier wilt u goed en snel geholpen worden. Natuurlijk eerst om de lekkage te verhelpen, maar zeker ook om de gevolgschade te laten herstellen.

Het bouwbedrijf is gespecialiseerd in het herstellen van elke (gevolg)schade aan uw woning of bedrijfsgebouw door welke calamiteit dan ook.

Planontwikkeling

Een bouwproces kan efficiënter verlopen als er gebruik gemaakt wordt van een deskundige en gedegen planontwikkeling. Het samen met de opdrachtgever opstellen van een goed programma van eisen vormt de basis.

Dit programma van eisen, waarbij gekeken wordt naar de financiële, technische en de procedurele aspecten vormt de basis voor het haalbaarheidsonderzoek en wordt vervolgens in overleg met de opdrachtgever een taakstellend budget bepaald.

Door nauwe verwevenheid van de aspecten; ontwerp, constructie, kostenbeheersing, veiligheid, overlast beperking voor de betrokken bewoners / gebruikers en uitvoeringsmethodieken zijn in het voortraject grote tijd- en kostenbesparingen haalbaar. Doelstelling hierbij is, het realiseren van het gestelde in het programma van eisen en het bewaken van het vastgestelde budget.

De volledige vergunningentrajecten, zoals welstand, bouwvergunning, sloopvergunning, monumentenvergunning en milieu- en gebruiksvergunning worden door de afdeling Plan en Projectontwikkeling desgewenst volledig behartigd.

woning onderhoud
Onderhoud van het dak van een woning

Onderhoud en service

Onderhoud aan woningen en gebouwen is van wezenlijk belang voor de levensduur en de waardevastheid van het onroerend goed. Het woon- en gebruiksgenot voor huurders/ gebruikers wordt hiermede geoptimaliseerd.

Het goed onderhouden van gebouwen bevorderd de verhuurbaarheid en verminderd het verloop van huurders/gebruikers en zal ook aanzetten tot een beter gebruik van het gehuurde. Bij woningen ziet men dat door goed onderhoud de sociale controle wordt vergroot en het vandalisme afneemt. Het  uitvoeren van complete onderhoudswerkzaamheden, variërend van dagelijks onderhoud tot grootschalig onderhoud, behoort tot ons takenpakket.

Revitaliseren

Revitaliseren betekent letterlijk “opnieuw tot leven brengen, nieuw leven inblazen” en dat is precies wat wij nastreven. Revitaliseren kan het aanbrengen van liftinstallaties in woongebouwen met meerdere verdiepingen zijn, het verbeteren van de toegankelijkheid, vergroting van de balkons, herindeling van de woningen, opwaardering van voorzieningen, het vergroten van het wooncomfort, het restylen van de gevels etc.

Samen met het terug dringen van het energieverbruik en het gevoel van veiligheid leidt een revitalisatie tot waardevermeerdering, levensverlenging en grotere verhuurbaarheid door toegenomen wooncomfort en leefbaarheid.

Totale energetische renovatie

Om het gebruik van eindige (fossiele) energie terug te dringen en de CO2-uitstoot te reduceren wordt bij energetische (duurzame) renovatie veelal de theorie van Trias Energetica toegepast.

Bij energetische renovatie van woningen betekent dit dat allereerst gestreefd moet worden om het energieverbruik te verminderen. Dit kan door het bewoners-gedrag bij te sturen (gordijnen dicht, verwarming een graadje lager enz.), door goede isolatie in combinatie met een goede kierdichtheid van woningen en door het hergebruik van warmte (energie).

De energiebehoefte die dan overblijft dient vervolgens bij voorkeur ingevuld te worden met duurzame energie (zoals zon- en windenergie en bodemwarmte). Voor de dan nog resterende energiebehoefte wordt vervolgens gebruik gemaakt van de eindige (fossiele) energiebronnen.

nieuwbouw
Nieuwbouw plannen? Schakel een bouwbedrijf in!

Nieuwbouw

Nieuwbouw is niks nieuws, tenminste als er op de traditionele manier gebouwd wordt. Deze traditionele manier van nieuwbouw wordt heden ten dagen nog steeds toegepast. Het bouwbedrijf is van origine geen nieuwbouw aannemer, al hebben wij wel al diverse projecten opgeleverd.

Nieuwbouw kan ook op een andere en veel innovatievere manier worden toegepast, waarbij het principe passief bouwen leidend is. Wij beschikken over een nieuwe innoverende methode die nu al aan het Bouwbesluit van 2020 voldoet. Hiermee worden de woningen duurzamer en vooral energie bewuster gebouwd en het verbruik van energie drastisch wordt verlaagd . Hiermee wordt de terugverdientijd verkleind, mede omdat de energiekosten lager zullen zijn, wat ook weer interessanter kan zijn voor de huurder.

Wij beschikken over het nieuwe revolutionaire Euromac 2 systeem. Hiermee bouwen we sneller en efficiënter. Ook voldoet u dan al aan het Bouwbesluit van 2020.

Euromac2 is een hoog geïsoleerd ruwbouw-bekistingssysteem en bestaat uit polystyreen. We bouwen een woning van energiezuinig tot een passief huis. De grote pluspunten van het Euromac2 systeem zijn de enorme thermische isolatie in de winter alsook enorm thermisch comfort in de zomer, samen met een zeer hoge geluidsisolatie.

Meer Met Minder partner

Meer Met Minder is een gezamenlijk initiatief van de overheid, bouwbedrijven, de installatiesector en energiebedrijven om energie te besparen in bestaande woningen en andere gebouwen. Omdat wij achter dit initiatief staan, is zij aangesloten als Meer Met Minder-partner.

Kruipruimte isoleren met parels

Isolatie

Het isoleren en kierdicht maken van woningen vraagt om goede ventilatievoorzieningen en deskundigheid ten aanzien van aspecten als vochthuishouding, gebruikscomfort en koudebruggen. Wij onderzoeken de warmtelekken en doen een koudebrug onderzoek.

Met goede isolatiemaatregelen gecombineerd met een hoge mate van luchtdichtheid en doordachte ventilatievoorzieningen worden al snel de praktische grenzen op het gebied van energiebesparing bereikt. Verdere bezuinigingen zijn alleen mogelijk als ook de technische installaties geoptimaliseerd worden.

Benieuwd naar de prijzen en mogelijkheden van isolatie? Meer informatie over de prijzen van spouwmuurisolatie vind je op de website van Kooyisolatie uit Den Haag.

Euromac2 is de bouwmethode om energiezuinig en goedkoop te bouwen.

Ook voor de bouw van uw nieuwbouw droomhuis zijn wij uw aannemer, Wij beschikken over het nieuwe revolutionaire Euromac 2 systeem. Hiermee bouwt u uw droomhuis, sneller en efficienter. Ook voldoet u dan al aan de bouwnormen van 2020. Dit kan als aannemer in regie, maar ook voor u als zelfbouwer.

Euromac2 is een hoog geïsoleerd ruwbouw-bekistingssysteem en bestaat uit polystyreen. We bouwen een woning van energiezuinig tot een passief huis. De grote pluspunten van het Euromac2 systeem zijn de enorme thermische isolatie in de winter alsook enorm thermisch comfort in de zomer, samen met een zeer hoge geluidsisolatie.

Nadat de Eurmac2blokken zijn gevuld met beton ontstaat een homogene betonconstructie die barsten en scheuren volkomen uitsluit. Deze ruwbouw is volledig koudebugvrij en kierdicht.

Kiezen voor Euromac2 betekent kiezen voor een duurzame energiezuinige ruwbouw. Doordat de wanden, vloeren en dak voldoende dik en juist geïsoleerd zijn heeft u een beperkt warmteverlies met een lage energierekening als resultaat.

Snel bouwen

Met Euromac2 wordt snel gebouwd. Ongelofelijk maar waar : met twee ervaren personen kan men een doorsnee gezinswoning (ruwbouw) in ongeveer een 14-tal werkdagen bouwen. Dus rekening gehouden met de betondroogtijd is de Euromac2 ruwbouw in 3 maanden (waaronder 14-tal effectieve werkdagen) klaar. De loonkosten liggen dus veel lager als bij de traditionele woningbouw, met ten minste een lage-energie-woning als resultaat. Energie Spaar Woning werkt met Nederlandse aannemers die ervaring hebben met de Euromac2 bouwmethode. Wij werken samen met Evolution Products, de hoofddealer voor Euromac2.